Serdecznie witamy na stronie naszej Szkoły.

Niepubliczne Szkoły dla Dorosłych w Pułtusku do placówka z wieloletnim stażem w kształceniu osób dorosłych. Szkoła funkcjonuje od ponad 10 lat.

Oferujemy podwyższenie poziomy wykształcenia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

W naszej Szkole można zdobyć:

  • wykształcenie średnie w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
  • wykształcenie średnie w Uzupełniającym Technikum Mechanicznym.

Ponadto oferujemy naukę w Policealnej Szkole dla Dorosłych w zakresie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik elektryk
  • technik rachunkowości.

Kształcimy w systemie zaocznym – weekendowo.

Nasze atuty:

  • Nasi absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły publicznej danego typu, które jest dokumentem potwierdzającym poziom uzyskanego wykształcenia.
  • Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkołach ogólnokształcących i zawodowych.
  • Organizujemy egzaminy maturalne i zawodowe dla uczniów i słuchaczy na terenie Szkoły, bez potrzeby składania egzaminu na terenie innych placówek.
  • Bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do celów ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, PCPR itp.
  • Jesteśmy jedyną niepubliczną szkołą dla dorosłych działającą na terenie powiatu pułtuskiego.

ZAPRASZAM

Dyrektor Szkoły

mgr Wiesław Kołakowski